Onblast

Pravila sodelovanja


ONBLAST - pravila
OFFBLAST - Lan pravila


ONBLAST Online Turnirji

Splošno
 • Maksimalno število ekip: 32
 • Način igre: Best of 1 (finale Best of 3)
 • Nastavitve igre: Summoner's Rift, Tournament Draft 5v5
 • Prvi pick/ban: Ekipa na spodnjem delu bracket displaya izbere, ali bo začela na modri ali vijolični strani


Zamude
V primeru zamude se nasprotno ekipo čaka maksimalno 15 minut. Če se ekipa v tem času ne pridruži lobbyu je potrebno narediti screenshot lobbya in ure, ter ga poslati administratorju turnirja. Ekipa, ki zamudi avtomatično zgubi igro in izpade iz turnirja.

Pavza
Igro je dovoljeno pavzirati samo v primeru nuje. To pomeni v primeru potrebe po restartu igre enega izmed igralcev zaradi visokega latencya, problemov s kontrolami ali bugi v igri ipd. V primeru, da bo ekipa pavze uporabljala pretirano in neupravičeno, bo diskvalificirana iz turnirja.

Zmaga
V primeru zmage v igri, mora zmagovalna ekipa narediti screenshot clienta kjer je viden končni rezultat, ter ga poslati na e-mail tournament@offblast.si.

OFFBLAST LAN Turnirji

 1. Razlaga pojmov in okrajšav
  1. Organizator – eŠportno računalniško društvo FRAG kot pravna oseba, ki jo zastopa vsakokratni predsednik
  2. Offblast ekipa – prostovoljci, ki sodelujejo pri organizaciji Offblast dogodkov in so našteti na spletni strani Ekipa
  3. Offblast dogodek – katerikoli dogodek v organizaciji Offblast ekipe z besedo »Offblast« v imenu
  4. Obiskovalec – vsaka oseba, ki je v postopku prijave, je prijavljena, je udeležena ali se je udeležila Offblast dogodka
 2. Splošno
  1. Vsak obiskovalec se mora strinjati s pravili organizatorja in se jih držati. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila brez posebnega obvestila. Vsakršne spremembe so objavljene na spletni strani takoj, ko je to mogoče.
  2. Vsak obiskovalec mora upoštevati navodila članov Offblast ekipe in predstavnikov javnih služb, kot so policija in gasilci.
 3. Sedežni red
  1. Posamezna vstopnica šteje kot rezervacija za eno (1) osebo in en (1) računalnik. Z eno vstopnico si obiskovalec rezervira eno (1) mesto za mizo in en (1) stol ter pravico udeležbe na Offblast dogodku ves čas njegovega trajanja.
  2. Vrednosti že vplačane vstopnice niso povrnljive. To velja tudi v primeru bolezni ali nepredvidenih dogodkov.
  3. V primeru odpovedi dogodka bo ta prestavljen na drug datum. Vrednosti že vplačanih vstopnic ne bodo povrnjene. Vstopnice so veljavne za dogodek, ki se bo odvil na novi datum.
  4. Nujno je, da vsak obiskovalec Offblast dogodka pravilno izpolni obrazec s svojimi osebnimi informacijami.
  5. Vsakršna motnja v delovanju Offblast dogodka obiskovalca ne upravičuje do zahtevka za povrnitev ali zmanjšanje vrednosti vstopnice.
  6. Osebne informacije, ki jih obiskovalec vnese v obrazec za prijavo na Offblast dogodek, bodo shranjene in obdelane s strani organizatorja. Organizator si pridržuje pravico, da objavi ime, priimek, nickname in občino bivanja (ne polnega naslova) v prikazu sedežnega razporeda. Z udeležbo na dogodku se obiskovalec strinja s tako uporabo informacij.
 4. Udeležba na lastno odgovornost
  1. Udeležba na Offblast dogodkih je na lastno odgovornost.
  2. Obiskovalec naj upošteva organizatorjeva pravila in zdravo pamet. V primeru, da dogodek traja celih 24 ur je priporočljivo, da si obiskovalec med dogodkom odpočije (zaspi ali zadrema), če bo naslednje jutro moral voziti domov.
  3. Organizator ni odgovoren za direktno ali indirektno, materialno ali nematerialno škodo, ki jo lahko obiskovalec utrpi z udeležbo na Offblast dogodkih (npr. v primeru odpovedanega dogodka, izpada elektrike, ...)
  4. Organizator ni odgovoren za osebne predmete ali opremo v lasti ali posesti obiskovalca. Obiskovalci naj pazijo na svoje stvari.
 5. Varnost
  1. Obiskovalcem je prepovedano odlagati ali na kakšen drugi način prisloniti oblačila in druge stvari iz gorljivih materialov na električne priključke in podobna mesta.
  2. Obiskovalcem je prepovedana uporaba doma narejene električne opreme. Obiskovalci so naprošeni, naj uporabljajo kvalitetne podaljške in razdelilce, da se izognejo poškodovanju lastnega računalnika ali drugih naprav povezanih na električnem omrežju.
  3. Obiskovalcem je na Offblast dogodkih absolutno prepovedana uporaba sledečih naprav:
   • opekačev kruha,
   • hladilnikov,
   • reflektorskih luči,
   • vsakršnih električnih naprav z visoko Watt porabo ali visokimi toplotnimi emisijami.
   Offblast ekipa si pridržuje pravico, da take naprave zaseže v primeru, da jih obiskovalec sam ne odstrani.
  4. Ogenj v vseh oblikah (sveče, vžigalniki, gorilniki, ipd.) je prepovedan.
  5. Vsak obiskovalec je dolžan sam poskrbeti za čistočo in urejenost svojega mesta za mizo in njegove neposredne bližine. Prosimo, da smeti sproti odnašate v koše za smeti, ki so postavljeni po prostoru.
  6. Obiskovalce prosimo, da svojih stvari ne odlagajo v prehodih med mizami. Stvari naj bodo odložene pod mizo, da ne ovirajo prostega prehoda ljudi.
  7. Laserji, močna LED in podobna svetila (100Lum+) na Offblast dogodkih niso dovoljena in bodo zasežena po prvem opozorilu.
  8. Električna in ethernet povezava
  9. Vsak obiskovalec se mora zavedati možnosti izpadov elektrike, problemov z električno napeljavo in varovalkami ali ethernet povezavo. Offblast ekipa bo take nepravilnosti poskusila čim prej rešiti.
  10. Vsak obiskovalec mora s seboj prinesti svoj razdelilec/podaljšek. Zasesti sme največ eno vtičnico v prostoru.
  11. Obiskovalcem ni dovoljena uporaba močnih zvočnikov. Prosimo, da obiskovalci s seboj prinesejo slušalke, da ne bi motili ostalih. V primeru, da obiskovalec nima slušalk, so majhni računalniški zvočniki dovoljeni. Veliki zvočniški in 3d sistemi z globokotonskimi zvočniki bodo zaseženi za trajanje dogodka.
  12. Obiskovalcem ni dovoljeno povezovati svojih WLAN routerjev na Offblast omrežje.
  13. V primeru, da bo določen računalnik povzročal probleme v omrežju zaradi virusov, napadov, ipd. bo ta računalnik izklopljen do razrešitve problema. Če obiskovalec takega računalnika ne bo želel izklopiti iz mreže si organizator pridržuje pravico, da tega obiskovalca odstrani iz dogodka za celotno trajanje le-tega.
  14. Vsak obiskovalec naj sam poskrbi za zaščito svojega računalnika pred napadi in virusi. Priporočeno je, da ima obiskovalec nameščen in posodobljen protivirusni program in požarni zid.
 6. Drugo
  1. Uporaba alkohola in drog v vseh oblikah ni dovoljena v prostorih, kjer se odvija Offblast dogodek. Obiskovalcem, ki so pod vplivom alkohola in/ali drugih substanc, bo vstop onemogočen. Obiskovalci, ki bodo v zgoraj opisanem stanju v prostorih, kjer se odvija Offblast dogodek, bodo odstranjeni iz prostora. Kajenje v zaprtih prostorih je prepovedano.
  2. Obiskovalcem ni dovoljeno spreminjati, izklapljati ali preklapljati opreme organizatorja.
  3. Offblast dogodki nimajo starostne omejitve; obiskovalci, ki še niso polnoletni, morajo organizatorju predložiti dovoljenje starša ali skrbnika.
  4. V primeru, da obiskovalec krši zakone Republike Slovenije, ga lahko organizator prijavi pristojnim oblastem in odstrani iz prostora.
  5. Vsakršna prodaja na Offblast dogodkih ni dovoljena z izjemo osebnih predmetov ali opreme iz druge roke.
  6. Vsakršno oglaševanje ali drugačno širjenje promocijskega materiala brez dovoljenja organizatorja ni dovoljeno.
  7. Organizator si pridržuje pravico do snemanja in fotografiranja dogajanja za namene promocije Offblast dogodkov, brez da bi osebe na slikah ali posnetkih prosil za posebno dovoljenje.
  8. Organizator si prav tako pridržuje pravico, da zajeti fotografski in video material obdela, spremeni, razmnoži in objavi v raznih internetnih in fizičnih medijih kot so Youtube, Vimeo, Facebook, časopisi, revije ali shrani na DVD/CD/USB ne da bi osebe na slikah ali posnetkih prosil za posebno dovoljenje pred takšno uporabo.
Oblikoval Jure Rebula